«

»

2014-10-14 Встреча с Польским деловым Клубом в Москве

Spalio 14 dieną Lietuvos verslo klubo Maskvoje nariai susitiko su Lenkijos verslo klubo Maskvoje dalyviais. Susitikimas surengtas Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje. Susitikime dalyvavo gausus būrys Lietuvos ir Lenkijos verslininkų dirbančių Maskvoje ir Rusijos regionuose, abiejų šalių ambasadų diplomatai dirbantys Maskvoje. Pasveikinimo žodį tarė Lietuvos ambasadorius RF, J.E. Renatas Norkus. Jis pasidžiaugė tokia klubų iniciatyva ir išreiškė viltį, kad tokie susitikimai taps tradicija ir bus rengiami bent kartą metuose. Klubų vadovai trumpai pristatė klubų steigimo ir veiklos istoriją, po ko trumpai prisistatė visi renginio dalyviai, jie dalinosi darbo Rusijoje patirtimi, ieškojo partnerių savo vykdomai veiklai diskutavo apie bendradarbiavimo galimybes. Klubų vadovai sutarė, kad kitas susitikimas vyks ateinančių metų pavasarį, Lenkijos ambasadoje Maskvoje kovo ar balandžio mėnesį, ir, kad ateityje bent kartą metuose klubai organizuos bendrus susitikimus.