«

»

LINAVA, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

„LINAVA“ asociacija

Jankiškių g. 41
Vilnius LT-02300, 
Lietuva
Tel.: +370 5 2786501
Faks.: +370 5 2786524
office@linava.lt
www.linava.lt

 

LINAVA

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija vienija apie 900 autotransporto įmonių, kurios veža krovinius ir keleivius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Tai skaitlingiausia profesinė asociacija Pabaltijo šalyse įkurta 1991 metais.

Asociacija yra daugelio Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, tame tarpe Lietuvos – Rusijos verslo tarybos narė.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “Linava” buria ir palaiko mūsų valstybės vežėjų automobiliais bendruomenę. Asociacijos nariai savo veiklą grindžia savitarpio pagalbos, atvirumo bei sąžiningos konkurencijos principais.

Pagrindinė asociacijos „Linava“ misija – atstovauti ir ginti Lietuvos vežėjų automobiliais interesus efektyviai veikti vidaus ir užsienio rinkose.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “Linava” įkurta 1991 m. spalio 4 d. Tuomet į asociaciją susibūrė 84  valstybinės ir privačios transporto įmonės. Nuo pat jos įsteigimo narių skaičius ženkliai augo. Šiuo metu „Linava“ jungia yra apie 1000 vežėjų – transporto įmonių, turinčių per 20 tūkst. krovininio transporto priemonių tarptautiniams krovinių vežimams, ir apie 3000 autobusų bei troleibusų. Pagrindinė asociacijos būstinė įsikūrusi Vilniuje, Jankiškių g.41, asociacijos skyriai veikia Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje.

Asociacijai “Linava” priklausančios transporto bendrovės keleivius veža  į 40 Europos, Azijos ir netgi Afrikos valstybių. Pagrindinės šalys, į kurias Lietuvos vežėjai gabena daugiausiai krovinių, yra Rusija, Europos Sąjungos valstybės, Kazachstanas, Turkija, Vidurio Azijos šalys. Rytų rinka visada buvo ir yra viena svarbiausių Lietuvos vežėjams, kurioje jie išlaiko stiprias pozicijas.

1992 m. gegužės 23 d. asociacija “Linava” buvo priimta į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapo tikrąja jos nare. Šioje tarptautinėje organizacijoje asociacija atstovauja Lietuvos vežėjams keleivinio ir krovininio transporto tarybose.

Per asociacijos “Linava” veiklos metus Lietuva prisijungė prie pagrindinių kelių transportą reglamentuojančių konvencijų, pasirašytos sutartys dėl tarptautinio kelių transporto su įvairiomis pasaulio šalimis.

Asociacijos „Linava“ pagrindinė užduotis yra užtikrinti kuo geresnes verslo sąlygas asociacijos nariams Rytų ir Vakarų rinkose, atstovaujant Lietuvos vežėjus įvairiais lygiais.