«

»

2012-03-01 Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Gerbiami Lietuvos verslo klubo Maskvoje nariai,

Š.m. kovo 1d., ketvirtadienį, 18 val. J.Baltrušaičio namuose Maskvoje (Povarskaja g. 24)  numatomas 
Klubo narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 Dienotvarkėje - 

  • Klubo veiklos ir finansinė ataskaita už 2011m.,
  • kandidatų į Klubo Valdybos pirmininkus iškėlimas ir rinkimai,
  • Valdybos nariu rinkimai,
  • klubo nario mokescio dydžio 2012m. nustatymas,
  • kiti klausimai.

 Tikrieji klubo nariai, inešę nario mokestį už 2011m., gali siūlyti kandidatus ir išstatyti savo kandidatūrą rinkimams iki 2012-02-28d.

Po susirinkimo, 19 val. vyks verslininkų susitikimas su neseniai pradėjusiais eiti pareigas:

Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Rusijos Federacijoje p. Renatu Norkumi bei Lietuvos Respublikos kultūros ataše Rusijos Federacijoje p. Faustu Latėnu.

Maloniai kviečiame visus verslo klubo narius aktyviai dalyvauti, ruošti klausimus garbingiems susitikimo svečiams.

Raimonda Klimavičiūtė

Lietuvos verslo klubo Maskvoje atsakingoji sekretorė

+7 916 4298567