«

»

2013-09-10 Kaimo turizmas Lietuvoje

2013-09-10

 

Susitikimas ir spaudos konferencija su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentu L.Žabaliūnu
2013-09-10 Lietuvos verslo klubas, pradėdamas jubiliejinius, dešimtuosius, savo gyvavimo metus, kartu su Ambasada surengė susitikimą su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentu Linu Žabaliūnu ir spaudos konferenciją Rusijos žiniasklaidos atstovams. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė Nepaprastasis ir Įgaliotasis Lietuvos Respublikos ambasadorius RF Renatas Norkus, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio atašė RF Inara Zarienė, Lietuvos Respublikos kultūros atašė RF Aleksandras Šimelis. Lietuvos verslo klubo Maskvoje Valdybos pirmininkas Julius Salenekas susirinkusiems trumpai pristatė Klubo narius ir veiklos gaires. Lietuvos kaimo turizmo asociacija tikruoju Verslo klubo nariu tapo 2012m. Siekiant didinti poilsiautojų iš Rusijos srautą ir keistis patirtimi buvo suorganizuota Nacionalinių turizmo biurų ANTOR atstovų kelionė į Lietuvą, aplankant kaimo sodybas, surengti Lietuvos kaimo turizmo ir atskirų sodybų pristatymai Ambasadoje Maskvoje, dalyvauta tarptautinėse turizmo parodose ir konferencijose Rusijoje. Šįkart Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas Rusijos žiniasklaidos atstovus supažindino su įvairių kategorijų Asociacijos narių teikiamomis paslaugomis, statistiniais kaimo turizmo sektoriaus duomenimis, Asociacijos istorija, struktūra, plėtra, marketingo kryptimis, išsamiai atsakė į žurnalistų pateiktus klausimus.